Thiệp cưới bóp - Thiệp cưới pocket

Thiệp cưới bóp - Thiệp cưới pocket là thiệp cưới thiết kế rất độc đáo. Thiệp cưới Cung Hỷ có nhiều mẫu thiệp cưới bóp - thiệp cưới pocket dành cho các cặp đôi.