Thiệp cưới phong cách biển

Thiệp cưới phong cách biển cả thường sử dụng màu xanh nước biển làm chủ đạo. Ngoài màu sắc, thiệp cưới phong cách biển còn dùng những hình ảnh như con ốc, con sò, sao biển, hải đăng để tạo ra bộ thiệp cưới đúng chất biển.