Thiệp cưới tiếng Hoa

Thiệp cưới tiếng Hoa dành cho người Trung Quốc hoặc người gốc Hoa. Họa sĩ chế bản của Thiệp cưới Cung Hỷ có thể đáp ứng được mọi yêu cầu về ngôn ngữ đặc biệt này. Thiệp cưới tiếng Hoa hay dùng những mẫu thiệp truyền thống. Ngoài ra, chúng tôi sản xuất thiệp mời tiếng Hoa, giấy mời tiếng Hoa ...